Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vũ Tường Hoàng · 2016-04-20 ⭐⭐⭐⭐⭐
Lấy DND tiểu thuyết của bối cảnh rất nhiều, nhưng Âm hồn lại là tương đối một bản của mùi vị, đại môn làm nên một tên chuyên nghiệp luật sư, ghi đồ vật cũng mười phần nghiêm cẩn lại không thiếu thú vị. Tại trong thiết lập của đại môn, vai nam chính Jon kỳ thật không như vậy trọng yếu, hắn dậy tác dụng càng nhiều thôi động tình tiết cùng phụ trợ các màu nữ vai chính. Nhưng trên thực tế, theo lấy tình tiết dần dần triển khai, theo lấy Jon từ quân cờ dần dần biến thành quá trình phát triển của kỳ thủ, hắn dường như nhảy ra hạn chế của đại môn, hình tượng cũng trở nên càng thêm đầy đặn thức dậy. Ta cảm thấy này rất có ý tứ một chuyện, nhớ được Kim Dung tại trong hậu ký của tiểu thuyết nào đó từng nói qua, thường thường phát triển của tình tiết tiểu thuyết biết theo lấy tính cách vai chính thiết lập lệch hướng tác giả trước kia quy hoạch, thậm chí tác giả đều không cách nào can thiệp rồi. Kéo xa rồi, đoạn thời gian trước hỏi đại môn, năm 2020 có hay không hi vọng hoàn bản sách này, hồi phục của đại môn rất hi vọng, nhưng xem hắn tiến độ sáng tác hiện tại, có lẽ xong xuôi của bản tiểu thuyết này thật muốn biến thành sinh thời rồi
Âm Hồn Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng Kỳ huyễn 15 2