Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Phủ Hán
Lịch sử
⭐⭐⭐ 6.2
Dân Quốc: Văn Hào Quật Khởi
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Vãn Minh
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Trùng Sinh Thanh Triều Đương Gian Thần
Lịch sử
⭐⭐⭐ 6.1
Chôn Sống Triều Đại Thanh
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.5
Trở Lại Đặc Công Thanh Triều
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Áo Gấm Đi Đêm
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.4
Hán Tộ Cao Môn
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Thế Tử Rất Hung
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Gửi Rể
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.4
Tái Tạo Thịnh Đường Theo Triệu Hoán Người Chơi Bắt Đầu
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.5
Trùng Sinh: Ung Chính Vương Triều
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.6
Cực Phẩm Pháp Sư Toàn Chức Lôi Đình
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lịch sử
⭐⭐⭐ 6.2
Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cơn Gió Mạnh
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Hoa Cùng Kiếm Cùng France
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thế Chiến 2 Của Ta Không Thể Nào Manh Như Vậy
Lịch sử
⭐⭐ 3.7
Vương Triều Đại Minh 1587
Lịch sử
⭐⭐ 3.6
Phấn Đấu Ở Những Năm Cuối Hồng Vũ
Lịch sử
⭐⭐ 3.6
Hàng Xóm Của Ta Là Hoàng Đế
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.5
Đại Minh Theo Thận Trọng Bắt Đầu
Lịch sử