Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Không Chú Ý Một Phát Tu Thành Đại Lão Rồi
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5
Phòng Học Tuyệt Vọng
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Chủ Thần Quật Khởi
Trò chơi
⭐⭐⭐ 3.9
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.8
Lần Linh Thạch Thứ Bốn Nguy Cơ Tài Chính
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.4
Trường Sinh Theo Toàn Chân Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Nhẹ, Ngắn, Tán
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.7
Tự Truyện Ta Ghi Không Thể Nào Là Bi Kịch
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Thầy Thuốc Sáng Sớm
Huyền nghi
⭐⭐⭐ 4.4
Cả Nhà Xuyên Nhanh Cùng Nơi Cẩu
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tận Thế Trục Xuất
Loại khác
⭐⭐ 3.7
Vô Hạn Theo Thao Thiết Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.2
Mạnh Nhất Đại Sư Huynh
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.6
Khách Sạn Thời Đại Mới
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.4
Kẻ Khống Chế Giải Trí
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.1
Hàng Rào Quang Minh
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.8
Tinh Thể Ý Thức
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Quần Tinh Của Hắn Và Các Nàng
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Sổ Tay Săn Ma
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.2
Chư Thiên Theo Cứu Vớt Nhạc Phu Nhân Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.7
Nào Đó Chết Vị Diện Cưỡi Giám Sát Viên
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Đại Anh Hùng Giả Mạo
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Kẻ Thu Hoạch Mạt Thế
Khoa viễn