Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 5.9
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Đấu Vô Tận Phá Thôn Phệ
Trạch văn
Cha Đỡ Đầu Dũng Sĩ
Thi đấu
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
⭐⭐ 3.2
Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.2
Quyết Bá Thể Cửu Tinh
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.1
Tắm Lửa Thiêu Thần
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.1
Xuyên Qua Thần Thoại Chư Thiên
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Người Tại Chư Thiên, Phiêu Đến Mất Liên Lạc
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.8
Theo Giải Trừ Cơ Thể Người Hạn Chế Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.7
Truyền Kỳ Thời Không Ultra
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.8
Nữ Hiệp Biến Thân Thời Đại
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.8
Hình Chiếu Hành Trình Thăng Cấp
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4
Vị Diện Comic Mỹ Giao Dịch Khí
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Che Trời
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Ngự Nữ Linh Trộm
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Săn Quốc
Huyền ảo
Đấu Phá: Lớn Chúa Tể Nghìn
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Theo Long Tộc Bắt Đầu Đánh Xuyên Thế Giới
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.2
Ta Tại Che Trời Tu Vĩnh Sinh
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Cô Bé Của Thế Giới Này Siêu Hung
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.5
Vạn Lẫn Nhau Chi Vương
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Tu Tiên Chính Là Dạng Như Vậy
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt