Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Câu Chuyện Tình Yêu Tuổi Trẻ Của Ta Không Có Vấn Đề
Loại khác
Cao Tới Chế Despicable Me Chiến
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùm Phản Diện Của Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Chí Thượng
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.6
Cô Bé Của Thế Giới Này Siêu Hung
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.2
Đấu Ta La Nghìn Tìm Nhanh Không Thể Chết
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6
Hệ Thống Lông Vàng Nhị Thứ Nguyên
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Xuyên Qua Phương Thức Sai Lầm Đến Pokémon
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Conan: Tối Cường Đại Thúc
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Nhật Ký Dưỡng Thành Của Hikigaya Yukino
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.9
Tổng Mạn: Vô Địch Vương Toạ
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Học Bá Cũng Muốn Yêu Đương
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.7
Tổng Mạn: Ngưu Ma Vương
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Tại Trong Conan Lựa Chọn Đương Tra Nam
Đồng nhân
⭐⭐ 3.5
Thường Thường Không Có Gì Lạ Đại Sư Huynh
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4
Lão Bà Của Ta Là Người Thiên Long
Đồng nhân
Tà Ác Marvel Thôi Miên Sư
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 8
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.3
Mang Theo NARUTO Sống Lại Tokyo Nhật Bản
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.2
Hải Tặc Garen
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ta Conan Không Phải Pệnh Chần Kinh
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Tổng Mạn: Thức Tỉnh Sau Thế Thân Cần Làm Điểm Cái Gì?
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.4
Tạ Mời, Người Tại Hải Tặc, Đương Quý Tộc Thế Giới
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Kha Học Nghiệm Thi Quan
Trạch văn
Vừa Nhìn Thấy Lị Tơ Nhã, Gia Nhập Group Chat
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.2
Tai Hoạ Hải Tặc
Trạch văn