Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.6
Nữ Ma Đầu Mời Tự Trọng
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.3
Lạc Viên Ma Thần
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6
Lui Ra, Khiến Trẫm Đến
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.2
Kiếm Trùng Sinh Ngạo
Huyền ảo
Theo Thổ Địa Thần Bắt Đầu Cải Tạo Thiên Đình
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.4
Võ Thánh Này Siêu Có Tố Chất
Huyền ảo
Ta Tại Sơn Hải Quan Phân Giải Yêu Ma Sáu Mươi Năm
Huyền ảo
Đánh Dấu Mười Năm, Ta Bị Sư Tỷ Tuyệt Sắc Phơi Ánh Sáng Rồi
Huyền ảo
⭐⭐ 3.4
Thần Thoại Phân Tích, Biết Rõ Ta Của Tình Tiết Vô Địch Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.6
Đạo Thuật Siêu Thần
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.6
Đệ Chư Giới Một Nhân
Huyền ảo
Thời Gian Tuần Hoàn: Bắt Đầu Liền Bị Lục Phiến Môn Bắt Giữ
Huyền ảo
Ta Được Đến Gói Quà Địa Phủ
Huyền ảo
Huyễn Hoặc: Ta Có Thể Thôi Diễn Tương Lai
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông
Tiên hiệp
Biến Cường Theo Huyện Lệnh Bắt Đầu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.1
Bần Tăng Tu Cái Đạo
Huyền ảo
Tuỳ Đường Huyễn Hoặc: Ta Tại Loại Giang Đô Hoa Quỳnh Hai Mươi Năm
Huyền ảo
Nhất Mạnh Ngược Chủ Trùm Phản Diện
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Trẫm Lại Đột Phá Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.2
Kiếm Tiên Động Lực Hạt Nhân
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.6
Ta Thật Không Phải Đại Ma Đầu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 3.8
Đại Ma Đầu Thần Cấp
Huyền ảo