Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Bên Dưới Trời
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.9
Ta Tất Sẽ Lên Ngôi Vì Vương
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Hành Trình Thần Bí
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5
Sinh Hoạt Cường Giả Chính Là Kinh Tâm Động Phách Như Vậy Còn Khoa Trương
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.2
Thiên Sứ Báo Tử Của God Emperor
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.4
Hạch Máu Vô Hạn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.6
Cách Mạng Nha Nữ Thần
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.7
Khống Chế Rồng Thời Giờ
Kỳ huyễn
⭐⭐ 3.6
Quốc Gia Rồng Đen
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 3.9
Huyết Tộc Lúc Đầu
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.6
Trò Chơi Tầng Thấp
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.9
Quốc Vương
Kỳ huyễn
Lãnh Chúa Súng Ống
Kỳ huyễn
Kỳ Thật Ta Là Một Ma Nữ
Kỳ huyễn
Nghĩ Lãnh Chúa Làm Hoàng Đế
Kỳ huyễn
Phấn Đấu Của Lãnh Chúa Mị Ma
Kỳ huyễn
Theo Nam Tước Đến Con Đường Làm Ruộng Của Hoàng Đế
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.1
Chứng Vương Thái Dương
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.6
Một Hắt Hơi Huỷ Diệt Một Ma Pháp Văn Minh
Kỳ huyễn
Ta Phổ Thông Bị Bọn Hắn Không Phổ Thông Tôn Sùng Là Thần Minh
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 5.2
Đế Quốc Trung Cổ Một Tiểu Binh
Kỳ huyễn
⭐⭐ 2.2
Lãnh Chúa Đại Nhân Này Phi Thường Khoa Học
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Đế Quốc Khắc Tư Mã
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.6
Trên Trời Cao
Kỳ huyễn