Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 5
Mang Cái Khiển Trách Đi Liêu Trai
Huyền nghi
⭐⭐⭐ 4.5
Tửu Quán Vu Yêu
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.6
Tiệm Tạp Hoá Của Ta Rất Sự Lợi Hại
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Diệt Vận Đồ Lục
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Máu Tháng Đêm
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.2
Phong Lưu Dị Giới Đại Pháp Sư
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Dị Giới Hoàng Ma
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7
Đế Quốc Chưa Bao Giờ Thần Thánh Thế
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Địa Cầu Chiến Thần Cuối Cùng
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Hàng Ma Chuyên Gia
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Đạo Tranh Phong
Tiên hiệp
Cho Nên Nơi Này Là Chân Nhân Sâu Độc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Chân Nhân Sâu Độc Trời Đủ Truyền
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.8
Ta NARUTO
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Kiếm Đạo Chúa Tể
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.6
Chư Thiên Mạnh Nhất Nữ Chính
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Công Chúa Marvel Chung Thành Vương
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Daisy Tại Thế Giới Marvel
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.9
Biến Thân Ở DC Thế Giới
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Cảnh Sát Thám Tử Lừng Danh Conan Câu Chuyện
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.2
Điểm Nóng Hồ Sông Lớn Đại Hiệp
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.1
Chúa Tể Hư Không
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 8
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc
Trạch văn
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện Nho Nhỏ
Tiên hiệp