Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.9
Thời Gian Cướp Đoạt
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Kèn Lệnh Kỵ Sĩ
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Tử Nhân Kinh
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Chỗ Tận Khói Lửa
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trở Lại Minh Triều Làm Vương Gia
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.6
Ngự Thú Theo Dưỡng Mèo Bắt Đầu
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.5
Không Khoa Học Ngự Thú
Huyền ảo
Đại Thúc Hung Mãnh
Đô thị
⭐⭐⭐ 3.9
Ta Có Một Giao Diện Trò Chơi Nghiền Nát
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.1
Thế Giới Giả Tưởng Trong Máy Tính
Loại khác
0
Ta Tại Long Tộc Đương Long Vương
Trạch văn
Đánh Dấu Mười Năm, Ta Bị Sư Tỷ Tuyệt Sắc Phơi Ánh Sáng Rồi
Huyền ảo
⭐⭐ 3.4
Thần Thoại Phân Tích, Biết Rõ Ta Của Tình Tiết Vô Địch Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.9
Tìm Kiếm Nhân Loại
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.6
Đệ Chư Giới Một Nhân
Huyền ảo
⭐⭐ 2.6
Binh Vương Siêu Cấp
Đô thị
Nhất Mạnh Ngược Chủ Trùm Phản Diện
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Trẫm Lại Đột Phá Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.2
Kiếm Tiên Động Lực Hạt Nhân
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thợ Săn Cấp Tinh Cầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.3
Tu Hành Này Thế Giới Không Quá Bình Thường
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Quan Cư Nhất Phẩm
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chân Ma Vô Thượng
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Thế Chiến 2 Của Ta Không Thể Nào Manh Như Vậy
Lịch sử