Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 4.7
Người Tại Tokyo Đánh Dấu Truyền Thuyết Đô Thị
Đô thị
⭐⭐ 3.1
Tâm Trí Mang Theo Một Cánh Cửa
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Người Giám Hộ Tạm Thời
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 6
Trùng Sinh Nhật Bản Đương Thần Minh
Đô thị
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Có Thể Triệu Hoán Lịch Sử Meo
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.3
Thế Giới Của Ta Bắt Đầu Biến Dị
Đô thị
Đại Sư Kinh Kịch: Ta Theo Áo Rồng Bắt Đầu Nhặt Thuộc Tính
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.8
Tiên Trong Bầu Của Tại Hạ
Đô thị
⭐⭐⭐ 3.8
Đây Không Phải Quái Đàm
Đô thị
Theo 1981 Năm Hiệu Vệ Bắt Đầu
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.2
Bạch Cốt Tinh Lão Bà Của Ta
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.9
Thể Thống Hợp Gien Phi Nhân Loại
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.1
Cánh Cửa Thiên Khải
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thiết Chưởng Vô Địch Vương Tiểu Quân
Đô thị
Phát Trực Tiếp: Ta Dẫn Đầu Nhân Loại Tấn Công Thế Giới Khác
Đô thị
Nguyên Thần Của Ta Có Thể Ký Thác Thiên Đạo
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.9
Thành Tựu Của Ta Hệ Thống Rất Có Vấn Đề
Đô thị
Ký Sự Đàn Tống
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.4
Chúa Cứu Thế Cưỡng Chế Thượng Cương
Đô thị
⭐⭐⭐ 4
Toàn Cầu Võ Công Của Ta Lưu Hành
Đô thị
⭐⭐⭐ 4
Viện Bảo Tàng Tinh Cầu
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.4
Quái Đàm Quy Tắc: Truyền Thuyết Đô Thị Không Tồn Tại
Đô thị
Đống Tỏi Ta Dưỡng Thành Tinh Rồi
Đô thị
Chiến Đấu Liền Biến Cường
Đô thị
⭐⭐ 2.8
Lần Thân Cận Thứ Một Trăm Cùng Ngày, Bắt Bớ Đối Tượng Xem Mắt
Đô thị