Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Đấu Vô Tận Phá Thôn Phệ
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.3
Ta Tại Hào Môn Đương Phu Nhân
Loại khác
Cha Đỡ Đầu Dũng Sĩ
Thi đấu
⭐⭐⭐ 4.8
Vương Quốc Huyết Mạch
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.2
Trụ Ita
Trò chơi
⭐⭐⭐ 6.1
Quan Lộ Trầm Luân
Đô thị
⭐⭐ 3.2
Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Thế Thân Chuyên Nghiệp, Lương Giờ Mười Vạn
Ngôn tình
⭐⭐⭐ 4.2
Quyết Bá Thể Cửu Tinh
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Dorothy Cấm Mật Thư Điển
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Tắm Lửa Thiêu Thần
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Trùng Sinh: Quan Lộ Thương Đường
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Câu Chuyện Tình Yêu Tuổi Trẻ Của Ta Không Có Vấn Đề
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Tam Thê Tứ Thiếp Hồng Lâu
Lịch sử
Ta Tại Comic Mỹ Đào Chân Tường
Khoa viễn
Theo Vũ Tăng Bane Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.3
Đồng Minh Biên Giới Thế Giới Phim Ảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5
Đại Thành Tựu Tổng Ảnh
Khoa viễn
⭐⭐ 3.4
Ta Có Thể Tiến Vào Trò Chơi
Đô thị
⭐⭐⭐ 4
Hỗn Ở Thế Giới Phim Ảnh Trừ Ma
Khoa viễn
Comic Mỹ: Ta Thành Con Đường Thần Có Điểm Lậu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.4
Sơ Cảnh Nói Quân
Khoa viễn