Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 5.9
Câu Chuyện Hoả Ảnh Của Chúng Hồn Bạc
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Áo Gấm Đi Đêm
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Thuyết Tiến Hoá Nhân Loại Hoàn Mỹ
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.4
Hán Tộ Cao Môn
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.4
Lười Chảy Thây Như Thế, Sao Có Thể Thành Tiên
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trùng Sinh: Đường Song Song
Đô thị
⭐⭐⭐ 5
Mang Cái Khiển Trách Đi Liêu Trai
Huyền nghi
⭐⭐⭐ 4.9
Hết Thảy Theo Hươu Yêu Bắt Đầu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.5
Tửu Quán Vu Yêu
Kỳ huyễn
⭐⭐ 2.8
Tửu Quán Giang Hồ Của Ta Cùng Ta
Võ hiệp
⭐⭐⭐ 4.8
Ta Những Năm Kia Tại Tửu Quán Trà Lâu Thuyết Thư
Tiên hiệp
⭐⭐ 3.6
Ta Có Một Thân Kỹ Bị Động
Huyền ảo
Tu Tiên Tiệm Tạp Hoá
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.3
Tiệm Tạp Hoá Thế Giới Khác
Huyền ảo
Tiệm Tạp Hoá Của Thế Giới Ma Pháp
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.6
Tiệm Tạp Hoá Của Ta Rất Sự Lợi Hại
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.4
Ta Tại Tiên Giới Mở Tiệm Tạp Hoá
Tiên hiệp
Cha Đỡ Đầu Dũng Sĩ
Thi đấu
⭐⭐⭐ 3.9
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Câu Chuyện Kinh Đô
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Thế Tử Rất Hung
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Gửi Rể
Lịch sử
Tin Tức Của Ta Tu Tiên Nhân Sinh
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.3
Tu Chân Theo Bồi Dưỡng Linh Căn Bắt Đầu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 3.9
Thiên Phú Của Ta Là Phục Sinh
Tiên hiệp