Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 6
Gõ Hỏi Tiên Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.5
Quang Minh!
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Cuộc Đời Yêu Nghiệt Của Trần Nhị Cẩu
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Bắt Đầu Đỉnh Lưu Thế Nào Sẽ Dán
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.4
Đình Chỉ Thời Gian 499 Năm
Trò chơi
Hy Lạp: Kỷ Tân Thần
Kỳ huyễn
Hy Lạp: Phi Thăng Kỷ Nguyên
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.2
Tại Hy Lạp Đương Ngày Của Đảo Chủ
Ngôn tình
⭐⭐ 3.4
Năng Lượng Hạt Nhân Hy Lạp Vì Thần
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.2
Thần Thoại Hy Lạp Những Chuyện Kia
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Cổ Hy Lạp: Bá Chủ Địa Trung Hải
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.3
Nhặt Chỉ Anh Linh Làm Muội Muội
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.3
Chiến Cơ Anh Linh Vô Hạn
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.5
Anh Linh Của Thời Đại Chiến Quốc
Lịch sử
⭐⭐ 2.9
Anh Linh Vô Hạn Của Ta Gia Hộ
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Phục Quý Đầy Nhà
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 4.1
Người Tại Tokyo, Mãnh Long Tuyệt Thế Cũng Sợ Dao Rựa
Đô thị
⭐⭐⭐ 4
Theo Nhặt Được Sayu Bỏ Nhà Ra Đi Bắt Đầu Trùng Sinh Tokyo
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Thân Ở Tokyo Chỉ Nghĩ Cá Muối
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Tại Tokyo Trở Thành Khiến Và Trà Thánh
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.7
Người Tại Tokyo Đánh Dấu Truyền Thuyết Đô Thị
Đô thị
⭐⭐ 3.1
Ta Tại Tokyo Nhấc Lên Bách Quỷ Dạ Hành
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.4
Câu Truyện Thân Sĩ Tokyo
Đô thị
Người Tại Tokyo: Thời Gian Đình Chỉ
Trạch văn