Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Huyền ảo Kỳ huyễn Lịch sử Đô thị Tu chân Khoa viễn Trò chơi Thể thao Huyền nghi Kinh dị Đồng nhân Võ hiệp Ngôn tình Trạch văn Phi sắc Lý phiên
Nguồn text
Trang gốc
Chủ đề thảo luận
Nô Lệ Thánh Nữ Dưỡng Thành Kế Hoạch
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Các Nữ Chính Toàn Đầu Hoài Tống Bão? Có Thể Ta Là Phản Phái Ah!
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Độ Hảo Cảm Xoạt Đầy Về Sau
Trạch văn
⭐⭐⭐ 3.9
Quỷ Dị Hồi Phục, Nhưng Ta Tin Tà Thần
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Thật Không Phải Tay Sai Tà Thần
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.3
Tận Thế Rồi, Bên Cạnh Toàn Là Tang Thi Nữ
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.8
Triết Học Của Người Xuyên Việt Ba Hỏi
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Galgame Của Ta Có Chút Không Thích Hợp
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Đại Đường Tây Vực Phát Trực Tiếp Ký
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Tiếp Đó Ta Đã Trở Thành Thợ Săn
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Không Có Ta Rửa Ma Nữ Không Trắng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.9
Không Có Tiên Nữ Ta Bẻ Không Cong
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Cô Dâu Dây Cót
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Trần Đồng Học Muốn Đơn Giản Mà Sống Qua
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Lúa Ký Sự Yêu Thần Hà
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Tự Thế Giới Cũ
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 6.2
Hạ Tác Dũng Giả
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta, Địch Một Đời Tôn Đại Thánh?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Các Nàng Đều Nghĩ Cấp Dưới Chiếm Quyền!
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.3
Bay Các Đệ Đệ Muội Muội Quá
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Tiểu Thư Nhân Ngư Cự Tuyệt Bị Ướp
Loại khác
Bay Quá Bên Cạnh Thế Mà Đều Là Yêu Quái
Trạch văn
Bay Quá Gia Tốc Thế Giới
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.6
Cảnh Quỷ Chúa Tể
Trạch văn