Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
TYPE-MOON, Nhưng Servant Là Tom
Trạch văn
Ta Thành Thế Thân Của Thiên Mệnh Chi Tử
Tu chân
⭐⭐⭐ 4.2
Sư Phụ Của Ta Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá
Tiên hiệp
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Người Tại Chư Thiên, Phiêu Đến Mất Liên Lạc
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.4
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Ta, Tướng Phụ Nữ Đế, Khai Cuộc Chỉ Hươu Bảo Ngựa
Lịch sử
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế
Phi sắc
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Võ Sĩ Hài Cốt
Trạch văn
0
Bắt Đầu Bắt Bớ Không Người Xuyên Việt Chứng
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.8
Nguyên Vũ Trụ Vô Hạn Lưu
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Theo Liêu Trai Bắt Đầu Làm Hồ Tiên
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính
Lịch sử
⭐⭐⭐ 3.8
Mời Công Tử Chém Yêu
Tiên hiệp
Không Bình Tĩnh Thường Ngày
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 4.2
Quyết Bá Thể Cửu Tinh
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Tại Nhân Gian Xây Tiên Đình
Tiên hiệp
⭐⭐ 3.7
Một Đời Độc Tôn
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.3
Thuật Sổ Tay Sư
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Cải Tạo Thiên Niên Kỷ Thay
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.7
Trùng Sinh 1993 Đại Thời Đại
Đô thị
Nàng Đáng Yêu Có Nghìn Tầng Sáo Lộ
Vườn trường
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Cũng Muốn Nỗ Lực Ah!
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.5
Quang Minh!
Khoa viễn