Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐ 2.5
Thảo Nghịch
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.4
Ta, Thiên Sát Cô Tinh, Yêu Thích Giao Hữu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.1
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.2
Thuộc Tính Điểm Nhà Từ Thiện
Khoa viễn
Cbiz 1994 Theo Trùng Sinh Thành Sư Làm Công Bắt Đầu
Đô thị
⭐⭐⭐ 3.8
Lén Lút Dưỡng Chỉ Nhỏ Kim Ô
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.7
Bạn Cùng Phòng Của Ta Không Thích Hợp
Trạch văn
Mô Phỏng: Theo Dưới Một Người Bắt Đầu
Trạch văn
Một Cá Nhân Chém Ngã Loạn Thế
Võ hiệp
⭐⭐ 3.6
Tứ Hợp Viện: Ta Xuyên Qua Vì Sao Lậu Như Vậy
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhẫn Giả Ảnh Nồi
Trạch văn
Cứu Vớt Quân Nhân Vương Của Thế Giới
Đồng nhân
Bắt Đầu Bắt Bớ Không Người Xuyên Việt Chứng
Khoa viễn
[Tổng Mạn] Đẩy Văn
Đồng nhân
Đồng Bọn Chính Nghĩa Liền Muốn Cùng Nơi Chơi Đùa
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trấn Nhỏ Lý Tưởng Của Ta
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Pháp Y Quốc Dân
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.8
Truất Rồng
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Dẫn Truyện Không Quá Thích Hợp
Huyền ảo
Người Tại Tam Quốc, Chín Giờ Tới Năm Giờ Về
Lịch sử
Nhà Ác Mộng
Huyền nghi
Giữa Trận Siêu Sao Toàn Năng
Thi đấu
⭐⭐⭐ 5.2
Theo Giảng Sư Đại Học Đến Viện Sĩ Thủ Tịch
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.3
Tiểu Tăng Một Lòng Hoàn Tục
Loại khác
Ngoại Thần Xâm Lấn Sau
Trò chơi