Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.9
Tư Bản Luận
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.7
Quyển Sách Này Có Yêu Khí
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tây Du Ký
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Đương Ngoại Thần Buông Xuống Lúc Thế Giới Khác
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Kim Bình Mai
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.5
Đường Trời Dị
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Ta, Vĩnh Viễn Không Đổi Mới
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Tam Thể
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Trời Mới Biết [Tổng] Ta Vì Cái Gì Xuyên Qua Rồi
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Ma Thổi Đèn
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.3
Sherlock Holmes Toàn Tập
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Triều Minh Những Chuyện Kia
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Ma Thổi Đèn II
Huyền nghi
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
[Hải Tặc] Ăn 800 Ngày Của Mắt Ưng Nghèo
Đồng nhân
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Vai Hề [Tổng Anh Mỹ] Lại Là Ta Bản Thân
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Hoan Lạc Anh Hùng
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
⟨Não Động Giương Liệt Vào Tủ⟩
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Trầm Thuyền
Đam mỹ
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Le Petit Prince
Loại khác
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Yêu Đương Não Thế Nào Rồi!
Giả tưởng
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Thanh Khách
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ
Võ hiệp
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Hồng Lâu Mộng
Loại khác