Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Con Đường Trường Sinh Mô Phỏng Của Ta
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.1
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Hệ Thống Ta Biến Thân Có Độc
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.2
Đạo Sĩ Đêm Trường Kiếm
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.6
Một Vạn Loại Phương Pháp Thanh Trừ Người Chơi
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.4
Đệ Chư Giới Một Nhân
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.9
Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.1
Lục Tiên
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.9
Chư Vực Sâu Giới Ác Ma
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.9
Tiến Sĩ Rồng Xanh Lục
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.2
Người Giấy Thành Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Huyền Hồn Đạo Chương
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Cựu Thần Mộng Tàn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chúa Tể Trời Sao
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.3
Đại Thánh Xương Trắng
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.3
Lợn Rừng Truyền
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Bên Dưới Trời
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Ngư Long Múa
Võ hiệp