Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Tại Quyết Đấu Đô Thị Chơi Thẻ Bài
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Đại Huyền Đề Hình Quan
Lịch sử
Tu Viện Thánh Nữ
Phi sắc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Trước Nữ Sinh Bàn Lại Là Anti-fan Số Một Của Ta
Đô thị
Ta Tàn Niệm Cùng Nàng Người Qua Đường
Đồng nhân
Sakuraharu Megumi Vang
Trạch văn
Phương Pháp Nghịch Tập Của Nam Chính Vai Hề
Trạch văn
Phế Thổ Thành Công Học
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐ 3
Không Cách Nào Dung Nhập Dũng Giả Của Đội Ngũ Cùng Gặp Gỡ Mới
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 3.8
Code Linh Chín
Huyền ảo
Thiếu Nữ Có Vấn Đề Đều Là Thanh Xuân Tổng Hợp Chứng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.9
Sư Huynh Của Ta Thực Sự Quá Vững Vàng Rồi
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Quá Được Hoan Nghênh Rồi Làm Sao Giờ
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.6
Cuồng Thám
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thần Toạ Áo Thuật
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.7
Hogwarts Danh Sách Quỷ Bí
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Súng Tro Tàn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ngâm Du Ám Sát Ghi
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trần Đồng Học Muốn Đơn Giản Mà Sống Qua
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5
Áo Choàng Tàn
Huyền nghi