Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Huyền ảo Kỳ huyễn Lịch sử Đô thị Tu chân Khoa viễn Trò chơi Thể thao Huyền nghi Kinh dị Đồng nhân Võ hiệp Ngôn tình Trạch văn Phi sắc Lý phiên
Nguồn text
Trang gốc
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 5.8
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Không Có Người So Với Ta Càng Hiểu Ma Vật
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.3
Ta Có Kỹ Xảo Độc Thân Đặc Thù
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.2
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Có Một Cuốn Hàng Yêu Phổ
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Các Nữ Chính Toàn Đầu Hoài Tống Bão? Có Thể Ta Là Phản Phái Ah!
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.8
Điện Hạ Đừng Như Thế
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6
Cùng Học Thuật Của Đồng Liêu Vu Yêu Tụ Hội
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.6
Thái Giám Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.1
Không Có Ta Rửa Ma Nữ Không Trắng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Sư Muội, Ngươi Nghe Ta Giải Thích
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Quần Tinh Của Hắn Và Các Nàng
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi
⭐⭐⭐ 6
Ta Thật Không Muốn Đọc Lưu Trữ
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.2
Bạn Gái Vân Dưỡng Của Ta
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4
Ta Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Phản Phái
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Không Phải Là Bình Thường Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Thần Bút Liêu Trai
Tiên hiệp