Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Con Đường Trường Sinh Mô Phỏng Của Ta
Tiên hiệp
⭐⭐ 3.7
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.4
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Là Vương Cơm Cứng
Đô thị
Đánh Dấu Mười Năm, Ta Bị Sư Tỷ Tuyệt Sắc Phơi Ánh Sáng Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.1
Sau Kết Cục Tình Thánh Ta Xuyên Qua Rồi
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.9
Nương Tử Của Ta Một Cái Quỷ Dị Hơn Một Cái
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.2
Hồng Lâu Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.7
Nữ Đế Thật Hung
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.6
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.8
Tiên Tử Rất Hung
Tiên hiệp
⭐⭐ 3.6
Ta Có Một Thế Giới Võ Đạo
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Phía Trên Thần Quốc
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.5
Người Tu Tiên Không Có Tình Dục
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Bất Tử Đành Phải Giả Trang Huyết Tộc
Huyền nghi
⭐⭐⭐ 5.7
Sách Nhỏ Tiêu Dao Sinh
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Thế Giới Khác: Đại Pháp Sư Phong Lưu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5
Vô Hạn Thay Thế
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Hoàn Khố Tử Đệ
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Tiên Chuông
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.1
Trùng Sinh Sợ Vợ Sau Sinh Hoạt
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Cô Nương Ngươi Không Thích Hợp Ah
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Có Thể Chiết Lọc Độ Thuần Thục
Trò chơi
⭐⭐⭐ 5.8
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Thế Tử Rất Hung
Lịch sử