Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Thanh Sĩ Tokyo
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Phu Nhân Khiến Ta Ba Canh Chết
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập
Đô thị
Ta Thành Thế Thân Của Thiên Mệnh Chi Tử
Tu chân
Ta, Tướng Phụ Nữ Đế, Khai Cuộc Chỉ Hươu Bảo Ngựa
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Là Vương Cơm Cứng
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.6
Vãn Hồng Lâu Trời Nghiêng
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Nữ Đế Thật Hung
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ma Nữ Của Thời Đại Cyber
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 6
Hồng Lâu Liễn Nhị Gia
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ni Nam Thi Chương
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Đánh Vỡ Thân Con Gái Của Hoàng Đế
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.8
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập
Trạch văn
Uỷ Thác Của Các Nàng Thù Lao Không Thích Hợp!
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.2
Kyoto Thần Ẩn Câu Chuyện Yêu Đương
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Nương Tử Của Ta Là Xà Yêu
Tiên hiệp