Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ma Nữ Của Thời Đại Cyber
Khoa viễn
Ta, Tướng Phụ Nữ Đế, Khai Cuộc Chỉ Hươu Bảo Ngựa
Lịch sử
⭐⭐⭐ 6
Hồng Lâu Liễn Nhị Gia
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Là Vương Cơm Cứng
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.5
Phi Tử Của Trẫm Đều Là Nhân Tài
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.5
Đại Ngu Chấp Hình Quan, Bắt Đầu Khảo Vấn Vợ Chưa Cưới Yêu Nữ
Tiên hiệp
Ta Đánh Vỡ Thân Con Gái Của Hoàng Đế
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.7
Nữ Đế Thật Hung
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.8
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ni Nam Thi Chương
Trạch văn
Uỷ Thác Của Các Nàng Thù Lao Không Thích Hợp!
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.4
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Nương Tử Của Ta Là Xà Yêu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.4
Bạn Gái Của Ta Là Seiyuu
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
⭐⭐⭐ 3.9
Vương Giả Trưởng Thành Từ Tuyệt Cảnh
Kỳ huyễn
Ta Tại Tan Vỡ Tiền Văn Sáng Làm Kiệt Anh
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Âu Lục Mã Hữu Phu Vô Song
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.9
Nhặt Được Ta Của Ác Ma, Quyết Định Chăn Nuôi Nàng
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Người Tài Quyết Hắc Ám
Loại khác