Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 3.9
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.3
Kiếm Tiên Đại Sư Huynh Hôm Nay Liền Muốn Bày Cái Thống Khoái
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.8
Tiên Trong Bầu Của Tại Hạ
Đô thị
⭐⭐⭐ 5
Yêu Đương Của Ta Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Giả Như Bị Miko Cuốn Lấy
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Võ Sĩ Hài Cốt
Trạch văn
Thực Là Trực Nữ À?
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Truyền Thuyết Chết Nhục Của Dũng Giả Alice
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Yêu Đương Lưu Trò Chơi Quái Đàm
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Muội Muội Của Ta Mười Tám Tuổi
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hoằng Đồ Của Biến Cố
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.8
Luỹ Thừa Yêu Đương Của Ta Muốn Đầy Kho
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Siêu Đạo Chích Lật Xe Chỉ Nam
Trạch văn
Ta Mới Sẽ Không Là Bại Khuyển
Trạch văn
Đến Giờ Rồi, Cần Đổi Số Lên Thầy Thuốc Sọ Toái Rồi
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Chứng Bệnh Tận Thế Cấp Hạn Chế
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7
Đời Người Cứu Vớt Kế Hoạch
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Lão Bà Của Ta Là Công Chúa
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Tăng Thêm Galgame
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Bắt Đầu Từ Không Tranh Cử Tổng Thống
Đô thị