Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau
Đô thị
⭐⭐⭐ 3.9
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Võ Sĩ Hài Cốt
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.6
Tháp Lật Úp
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5
Yêu Đương Của Ta Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.3
Kiếm Tiên Đại Sư Huynh Hôm Nay Liền Muốn Bày Cái Thống Khoái
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.8
Tiên Trong Bầu Của Tại Hạ
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.1
Giả Như Bị Miko Cuốn Lấy
Trạch văn
Thực Là Trực Nữ À?
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Giết Chết Ma Nữ
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Truyền Thuyết Chết Nhục Của Dũng Giả Alice
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.5
Yêu Đương Lưu Trò Chơi Quái Đàm
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Muội Muội Của Ta Mười Tám Tuổi
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Hoằng Đồ Của Biến Cố
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
Luỹ Thừa Yêu Đương Của Ta Muốn Đầy Kho
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Siêu Đạo Chích Lật Xe Chỉ Nam
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trước Kia Có Toà Linh Kiếm Sơn
Tiên hiệp
Ta Mới Sẽ Không Là Bại Khuyển
Trạch văn
Đến Giờ Rồi, Cần Đổi Số Lên Thầy Thuốc Sọ Toái Rồi
Trạch văn