Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Xỉ Lạp I Mộng]

Thần Bút Liêu Trai
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 6.5 (712 lượt)
Hoàn thành 9 tháng trước
Hệ Thống Áo Lót Thứ Nguyên
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.6 (516 lượt)
Hoàn thành 05/01/2020
Hệ Thống Lông Vàng Nhị Thứ Nguyên
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 6 (436 lượt)
Hoàn thành 31/01/2022
Trước Đây Thiên Công Bắt Đầu Tung Hoành Chư Thiên
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.2 (370 lượt)
Còn tiếp 84 ngày trước
Ngã Nương Tử Nhất Tâm Hướng Phật
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 5.3 (259 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Người Tranh Cử Chủ Thần Thứ Nguyên
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5.2 (166 lượt)
Hoàn thành 27/04/2019
Gì Kêu Tám Đời Hoả Ảnh Ah
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 6.5 (39 lượt)
Hoàn thành 12/08/2021
Ta Thế Nào Sẽ Là Ma
Xỉ Lạp I Mộng
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 4.3 (19 lượt)
Còn tiếp 10 tháng trước