Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Tiểu Vũ Thanh Thần]

Bắt Cóc Toàn Nhân Loại
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 7.6 (1947 lượt)
Thái giám 4 tháng trước
Giáo Dục Bắt Buộc Chín Vạn Năm
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 7.9 (1286 lượt)
Thái giám 23/06/2015
Viện Bảo Tàng Tinh Cầu
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 4 (2041 lượt)
Hoàn thành 8 tháng trước
Đào Vong Phạm Báo Cáo
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 7.8 (884 lượt)
Thái giám 30/11/2018
Chúa Cứu Thế Cưỡng Chế Thượng Cương
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: 5.4 (592 lượt)
Còn tiếp 6 ngày trước
Cấp Chuyên Gia Trùng Sinh
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 5.4 (302 lượt)
Thái giám 07/07/2020
Thánh Đấu Sĩ Trong Marvel
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 2.4 (59 lượt)
Thái giám 16/06/2016
Thần Cấp Hồng Hoang Game Online BOSS
Tiểu Vũ Thanh Thần
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 2.8 (39 lượt)
Thái giám 18/11/2016