Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Thị Áp Áp Nha]

RPG Đội Quỷ Sát
Thị Áp Áp Nha
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 7.9 (71 lượt)
Hoàn thành 8 tháng trước
Sư Chú Thuật Áo Tơi Đầu Trọc
Thị Áp Áp Nha
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 7.6 (17 lượt)
Hoàn thành 08/06/2021
Không Phải Là Thường Ngày Yêu Đương
Thị Áp Áp Nha
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (0 lượt)
Hoàn thành 31/12/2019
Đương Thẩm Bựa Nhân Đi Đến Yokohama
Thị Áp Áp Nha
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (5 lượt)
Hoàn thành 14/08/2020
Đương Thẩm Bựa Nhân Quyết Định Gây Sự
Thị Áp Áp Nha
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (7 lượt)
Hoàn thành 10/08/2020
Phục Hưng Nha! Nhà Xuất Bản Văn Hào
Thị Áp Áp Nha
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (7 lượt)
Hoàn thành 30/11/2021