Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Quan Quan Công Tử]

Thế Tử Rất Hung
Quan Quan Công Tử
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 6.3 (466 lượt)
Hoàn thành 17/08/2021
Tiên Tử Rất Hung
Quan Quan Công Tử
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 5.8 (262 lượt)
Hoàn thành 57 ngày trước
Quá Mãng
Quan Quan Công Tử
Thể loại: Tiên hiệp
Đánh giá: 5.3 (132 lượt)
Còn tiếp 5 tháng trước
Đô Đốc Tiêu Dao Nhỏ
Quan Quan Công Tử
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 5.2 (71 lượt)
Hoàn thành 05/05/2020
Thợ Rèn Cực Phẩm
Quan Quan Công Tử
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 5.3 (14 lượt)
Hoàn thành 12/11/2019