Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Ngộ Kiểm Đại Tiếu]

Người Đầu Tư Sinh
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 6.8 (249 lượt)
Hoàn thành 15/02/2021
Trâm Anh Vấn Đỉnh
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 6.6 (185 lượt)
Hoàn thành 20/07/2020
Phục Ba
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Giả tưởng
Đánh giá: 6.4 (183 lượt)
Hoàn thành 10 tháng trước
Vu Sở
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Xuyên việt
Đánh giá: 6.1 (75 lượt)
Hoàn thành 23/06/2019
Tạo Hoá Đại Tống
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 5.8 (62 lượt)
Hoàn thành 12/07/2019
Qua Đường Âm Dương
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 6.9 (40 lượt)
Hoàn thành 05/02/2021
Nhập Vọng
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 5.9 (20 lượt)
Hoàn thành 02/01/2019
Vua Sao Trời
Ngộ Kiểm Đại Tiếu
Thể loại: Đam mỹ
Đánh giá: 5.5 (15 lượt)
Hoàn thành 26/01/2021