Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả]

Rồng Bị Nguyền Rủa
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Kỳ huyễn
Đánh giá: 4.6 (323 lượt)
Còn tiếp 6 tháng trước
Văn Phòng Người Xuyên Việt
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6.2 (212 lượt)
Hoàn thành 13/12/2019
Đường Đi Trò Chơi
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Trò chơi
Đánh giá: 5.4 (186 lượt)
Hoàn thành 02/01/2020
Nghĩa Trang Người Xuyên Việt
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: 6.5 (154 lượt)
Còn tiếp 29/04/2017
Công Địch Người Xuyên Việt
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 6 (83 lượt)
Hoàn thành 15/09/2019
Phương Đông Một Đường Bụi
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: 5.1 (12 lượt)
Thái giám 12/10/2014
Ta Cũng Là Dị Thường Sinh Vật
Lộ Quá Đích Xuyên Việt Giả
Thể loại: Khoa viễn
Đánh giá: -- (7 lượt)
Còn tiếp 23 ngày trước