Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư]

Ta Yêu Đương Hoạ Phong Có Chút Không Bình Thường
Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: 5 (65 lượt)
Hoàn thành 3 tháng trước
Nữ Đế Vọng Tưởng Một Mình Chiếm Hữu Ta
Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
Thể loại: Lịch sử
Đánh giá: 5.4 (50 lượt)
Hoàn thành 03/11/2021
Không Chia Tay Liền Biết Chết
Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
Thể loại: Trạch văn
Đánh giá: -- (1 lượt)
Còn tiếp 13 ngày trước
Trùng Sinh Theo Bộc Bạch Lớp Trưởng Bắt Đầu
Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
Thể loại: Đô thị
Đánh giá: -- (3 lượt)
Hoàn thành 27/11/2021