Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Bố Lỗ Bố Bố]

[Cự Nhân] Ăn Cơm Nằm Ngủ Đánh Cự Nhân
Bố Lỗ Bố Bố
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (0 lượt)
Hoàn thành 21/11/2019
[HP] Nam Thần Của Ta Là Gay
Bố Lỗ Bố Bố
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (0 lượt)
Hoàn thành 14/08/2019
Lực Dị Năng Là Hoán Trang Trò Chơi Nhỏ
Bố Lỗ Bố Bố
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (5 lượt)
Hoàn thành 27/07/2021