Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Truyện của tác giả [Ấu Nhi Nguyên Thị]

[Tổng Anh Mỹ] Luyến Cùng Robin
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 7.8 (56 lượt)
Còn tiếp 8 tháng trước
Tính Nguy Hại [Long Tộc / Toàn Chức / Trộm Bút] Yêu Trên Mạng
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 8.3 (21 lượt)
Còn tiếp 11 tháng trước
[Rổ Đen] Siêu Năng Lực Giả Ty Đỏ Chinh Mười Tai Nạn Của Lang
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 6.2 (16 lượt)
Còn tiếp 23/11/2019
Đi Lạc Loạn Bước Đại Nhân
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 5.9 (14 lượt)
Hoàn thành 23/05/2020
[Tổng] Muốn Đương Đầu Bếp No.1 Có Cái Gì Sai?!
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: 4.3 (11 lượt)
Hoàn thành 30/07/2019
“Tổng” Băng Qua Phiên So Với Chiến Lực Hay Không Lầm Cái Gì
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Loại khác
Đánh giá: -- (0 lượt)
Còn tiếp Không rõ thời gian
Bạn Gái [Toàn Chức / BG] Luôn Chơi Game Không Đếm Xỉa Ta Xử Lý Thế Nào
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (0 lượt)
Hoàn thành 26/04/2018
[Tổng] Thế Nào Cưới Bến Cảng Mafia Đại Tiểu Thư
Ấu Nhi Nguyên Thị
Thể loại: Đồng nhân
Đánh giá: -- (1 lượt)
Hoàn thành 12/11/2019