Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 4.5
Lục Triều Vân Long Ngâm
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Huyền Môn
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.4
Thuật Sổ Tay Sư
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Em Gái Hư Yêu Ta
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.4
Toàn Cầu Tan Vỡ
Huyền nghi
⭐⭐ 2.7
Tử Dương
Huyền nghi
⭐⭐⭐ 4.3
Minh Tinh Này Rất Muốn Về Hưu
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.5
1908 Cuồng Nhân Viễn Đông
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Muốn Phong Trời
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Sinh Mệnh Con Số
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.9
Tương Lai Hệ Thống Trí Năng Siêu Cấp
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5
Công Nghệ Đen Theo Văn Khoa Sinh Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 3.8
Công Nghệ Đen Sinh Vật Của Ta
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.5
Máy Mô Phỏng Thế Giới Hiện Thực
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.2
Máy Mô Phỏng Đời Người Của Học Bá
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5.7
Cự Đầu Khoa Học Kỹ Thuật: Theo Điện Thoại Di Động Đại Lang Bắt Đầu
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 4.2
Điện Thoại Di Động Thứ Nguyên
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5
Nhân Gian Đắc Ý Nhất
Tiên hiệp
Tiểu Di Nhà Ta Hôm Nay Uống Thuốc Rồi À?
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.1
Bạn Gái Của Ta Đều Là Quái Dị?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.2
Đêm Trắng Vua Hải Tặc Xiên
Đồng nhân
Theo Mà Đan Chéo Bắt Đầu Tổng Mạn
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.5
Ta, Thiên Sát Cô Tinh, Yêu Thích Giao Hữu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.6
Comic Mỹ: Máy Mô Phỏng Chuỳ Chiến Của Ta
Khoa viễn