Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Sắp xếp
Phân loại
Huyền ảo Kỳ huyễn Lịch sử Đô thị Tu chân Khoa viễn Trò chơi Thể thao Huyền nghi Kinh dị Đồng nhân Võ hiệp Ngôn tình Trạch văn Phi sắc Lý phiên
Nguồn text
Trang gốc
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Phong Tư Vật Ngữ
Huyền ảo
⭐⭐ 3.1
Trời Xanh Vực Trời
Huyền ảo
Con Goblin Này Sẽ Tu Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Bạch Liên Hoa Của Thế Giới Nữ Tôn
Huyền ảo
⭐⭐ 3.7
Một Đời Độc Tôn
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.2
Nương Tử Nhà Ta Không Phải Yêu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.1
Cuối Cùng Chi Trắng Nặng Xuống Tà Thuyết
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.6
Đệ Chư Giới Một Nhân
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Thiên Thần Hạ Phàm
Huyền ảo
Bị Các Bên Tiên Tử Yêu Ta Tôn Sủng Nịch Rất Phiền Não
Trạch văn
Tu Luyện Sau Vô Tướng Ma Công Ta Trở Thành Kiều Thê Kình Địch
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Chiến Thần Địa Cầu Cuối Cùng
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.5
Ba Bước Sinh Sen
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.8
Chúc Long Lấy Trái
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Tu Tiên Toàn Dựa Bị Động
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Võ Thánh Này Siêu Có Tố Chất
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.1
Đệ Tử Của Ta Toàn Là Bựa Nhân Người Chơi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.5
Lục Triều Vân Long Ngâm
Huyền ảo
⭐⭐ 3.5
Ta Tại Mặt Nạ Bãi Tha Ma Mười Lăm Năm
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Bụi Bặm Của Lịch Sử
Huyền ảo
Ta Vô Hạn Lưu Bị Kẹt Tại Cái Thế Giới Thứ Nhất
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5
Các Nàng Đều Muốn Giết Chết Ta
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Đồng Thời Nằm Ở Ta Của Vạn Giới Lại Thành Kẻ Phản Bội
Huyền ảo
Ta Có Một Giao Diện Giết Hại Vô Hạn
Huyền ảo