Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 5.8
Huyễn Hoặc: Ta! Trùm Phản Diện Thiên Mệnh
Huyền ảo
Huyễn Hoặc: Ta! Trùm Phản Diện Thiên Mệnh
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Mị Trường Sinh
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.1
Cuối Cùng Chi Trắng Nặng Xuống Tà Thuyết
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Sổ Tay Săn Ma
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Báng Bổ
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Toà Thành Tội Ác
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Phía Trên Thần Quốc
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.7
Chính Phủ Nữ Xử Lý Chủ Nhiệm
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.3
Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Đời Người
Loại khác
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập
Đô thị
⭐⭐ 3.2
Tu Tiên Chính Là Như Vậy Khoa Học
Tiên hiệp
Ta Thực Chỉ Muốn Đương Một Học Thần Ah
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.4
Sinh Hương Tuyệt Sắc
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.3
Đời Người Yêu Nghiệt Của Trưởng Thôn
Loại khác
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến
Phi sắc
Đại Mạo Hiểm Bác Khang Thư
Kỳ huyễn
Võ Phu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.1
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Chạy Nạn Không Hoảng, Cả Nhà Đại Lão Làm Ruộng Vội
Giả tưởng
⭐⭐⭐ 4.5
Chiến Tranh Sáng Thế Của Lãnh Chúa Hắc Tâm
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Kẻ Săn Thú Mỹ Nữ Đô Thị
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.6
Đệ Chư Giới Một Nhân
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dục Ma Tiến Hoá
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.1
Người Săn Giết Vai Chính
Khoa viễn