Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
logo Chivi
Tìm truyện theo bộ lọc
Trạng thái: Tất cả
Lượt đánh giá: Ít nhất 0 lượt
Cho điểm: Ít nhất 0 điểm
Thể loại: Tất cả
Nguồn text: Tất cả
Trang gốc: Tất cả
Chủ đề thảo luận
⭐⭐⭐ 4.5
Quang Minh!
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
⭐⭐⭐ 6
Gõ Hỏi Tiên Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Cuộc Đời Yêu Nghiệt Của Trần Nhị Cẩu
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Bắt Đầu Đỉnh Lưu Thế Nào Sẽ Dán
Đô thị
⭐⭐⭐ 4.4
Đình Chỉ Thời Gian 499 Năm
Trò chơi
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Lựa Chọn Tha Thứ
Trạch văn
Thân Là Ta Bán Yêu Một Lòng Muốn Đương Hoạ Sĩ Truyện Tranh
Trạch văn
Sĩ Lang Phân Thân Ba Ngàn Vạn
Trạch văn
Đình Chỉ Thời Gian Vạn Vạn Năm
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Anh Linh Biến Thân Hệ Thống 2
Đồng nhân
TYPE-MOON Hy Lạp, Zeus Không Muốn Đương Thần Vương
Trạch văn
Hy Lạp: Kỷ Tân Thần
Kỳ huyễn
Thần Thoại Hy Lạp: Ta Tại Olympus Mở Rương Báu
Huyền ảo
Hy Lạp: Phi Thăng Kỷ Nguyên
Kỳ huyễn
Ta Thành Vua Chúng Thần Hy Lạp
Trạch văn
Hy Lạp Chư Thần Tại New York
Đồng nhân
Thần Thoại Hy Lạp: Ngô Chính Là Thần Vương Zeus
Huyền ảo
(Thần Thoại Hy Lạp + Thánh Đấu Sĩ) Một Bệ Hạ Thần Vương Của Thế Giới Khác
Loại khác
⭐⭐⭐ 4.2
Tại Hy Lạp Đương Ngày Của Đảo Chủ
Ngôn tình
⭐⭐⭐ 4.4
[Thần Thoại Hy Lạp] Từ Nhỏ Cuồng Vọng
Đồng nhân
⭐⭐ 3.4
Năng Lượng Hạt Nhân Hy Lạp Vì Thần
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.7
Phiền Não Của [Thần Thoại Hy Lạp] Adonis
Đam mỹ
⭐⭐⭐ 4.5
[Thần Thoại Hy Lạp] Thần Xấu Nghịch Tập
Đam mỹ
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Tại Hy Lạp Đương Tửu Thần
Lịch sử