Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Đại Ngụy Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Đại Ngụy Phương Hoa
Lịch sử
Ta Phản Phái Lông Vàng Thật Không Muốn Bị Nữ Chính Đuổi Ngược - Nam Song Lung Tước
Ta Phản Phái Lông Vàng Thật Không Muốn Bị Nữ Chính Đuổi Ngược
Huyền ảo
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐ 4.6
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính
Lịch sử
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập - Lý Tri Đào Quân
⭐⭐⭐ 5.6
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập
Trạch văn
Yêu Nữ Mời Dừng Bước - Mai Khả
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng - Đăng Lý Nha
⭐⭐⭐ 5.3
Nữ Hoàng Bệ Hạ, Mời Tự Trọng
Trạch văn
Bán Đảo Sung Sướng Sinh Hoạt - Phương Tâm Tung Hoả Phiến
⭐⭐⭐ 5
Bán Đảo Sung Sướng Sinh Hoạt
Đô thị
Phía Trên Thần Quốc - Kiến Dị Tư Kiếm
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Phía Trên Thần Quốc
Tiên hiệp
Thiên Ma Giáng Lâm - Lý Cổ Đinh
⭐⭐⭐ 5.2
Thiên Ma Giáng Lâm
Huyền ảo
Người Tu Tiên Không Có Tình Dục - Mạc Nguyệt
⭐⭐⭐ 5.5
Người Tu Tiên Không Có Tình Dục
Trạch văn
Trở Về 2008 Năm - Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
⭐⭐⭐ 5.8
Trở Về 2008 Năm
Đô thị
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah - Hợp Tuyết Chủ
⭐⭐⭐ 5.3
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah
Trạch văn
Ta Muốn Gặp May - Lãn Trát Y
⭐⭐⭐ 4.8
Ta Muốn Gặp May
Đô thị
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
Ta Là Nhà Giải Trí Lớn - Ti Văn Phục Độc
⭐⭐⭐ 4.7
Ta Là Nhà Giải Trí Lớn
Ngôn tình
Ta Không Thể Không Kế Thừa Gia Nghiệp Rồi - Hắc Ám Kỵ Sĩ Điện
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Không Thể Không Kế Thừa Gia Nghiệp Rồi
Trạch văn
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người - Náo Náo Bất Ái Náo
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Trùng Sinh: Vượt Hẳn Mọi Người
Đô thị
Con Rể Của Ma Giới - Điểm Tinh Linh
⭐⭐⭐⭐ 7
Con Rể Của Ma Giới
Huyền ảo
Comic Mỹ Cơm Mềm Toàn Bộ Hành Trình Lưu - Phi Thế Ba
⭐⭐⭐ 5.9
Comic Mỹ Cơm Mềm Toàn Bộ Hành Trình Lưu
Trạch văn
Võ Lâm Bán Hiệp Truyện - Văn Sao Công
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Võ Lâm Bán Hiệp Truyện
Võ hiệp
Tàn Phá Kbiz - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Tàn Phá Kbiz
Đô thị
Thế Giới Võ Hiệp Tiêu Dao Được - Vi Tiếu A Vi Tiếu
⭐⭐⭐ 4.9
Thế Giới Võ Hiệp Tiêu Dao Được
Trò chơi
Thanh Lâu Giải Trí Chỉ Nam - Quyền Tâm Quyền Ý
⭐⭐⭐ 5
Thanh Lâu Giải Trí Chỉ Nam
Giả tưởng
Sách Hướng Dẫn Giải Trí Hoàng Gia - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Sách Hướng Dẫn Giải Trí Hoàng Gia
Lịch sử