Phấn Đấu Ở Russia - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
Quỷ Bí: Ta Cho Cực Quang Sẽ Đương Ngoại Viện Những Năm Kia - Thiên Khư Cực Quang
⭐⭐⭐ 5.3
Quỷ Bí: Ta Cho Cực Quang Sẽ Đương Ngoại Viện Những Năm Kia
Trạch văn
Gia Phụ Hán Cao Tổ - Lịch Sử Hệ Chi Lang
⭐⭐⭐ 5.3
Gia Phụ Hán Cao Tổ
Lịch sử
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản? - Nguyệt Kỳ Lân
⭐⭐⭐ 5.5
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản?
Lịch sử
Học Sinh Tiểu Học Đại Minh - Tuỳ Khinh Phong Khứ
⭐⭐⭐ 6
Học Sinh Tiểu Học Đại Minh
Lịch sử
Sau Kết Cục Tình Thánh Ta Xuyên Qua Rồi - Hạ Thụ Cầm
⭐⭐⭐ 4.8
Sau Kết Cục Tình Thánh Ta Xuyên Qua Rồi
Tiên hiệp
Tái Tạo Thịnh Đường Theo Triệu Hoán Người Chơi Bắt Đầu - Phì Điểu Tiên Hành
⭐⭐⭐ 5.2
Tái Tạo Thịnh Đường Theo Triệu Hoán Người Chơi Bắt Đầu
Lịch sử
Bắt Đầu Ta Trở Thành Đại Tông Sư - Đông Nam Cầm Tử
Bắt Đầu Ta Trở Thành Đại Tông Sư
Lịch sử
Cày Cấy Trinh Quán - Ỷ Dạ Thính Vũ
⭐⭐⭐ 4.4
Cày Cấy Trinh Quán
Lịch sử
Trẫm Chính Là Vua Mất Nước - Ngô Thuỳ Dữ Quy
⭐⭐⭐ 4.3
Trẫm Chính Là Vua Mất Nước
Lịch sử
Ta Muốn Cùng Siêu Nhân Hẹn Đánh Nhau - Lạt Tương Nhiệt Can Diện
⭐⭐⭐ 5.2
Ta Muốn Cùng Siêu Nhân Hẹn Đánh Nhau
Trạch văn
Trẫm - Vương Tử Quân
⭐⭐⭐ 5.3
Trẫm
Lịch sử
Ta Thân Là Superman Đệ Đệ Lại Thành Homelander - Đào Bào Đích Phương Nhất
⭐⭐⭐ 4.5
Ta Thân Là Superman Đệ Đệ Lại Thành Homelander
Trạch văn
Người Tại Chư Thiên, Phiêu Đến Mất Liên Lạc - Thanh Lâu Thư Sinh
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Người Tại Chư Thiên, Phiêu Đến Mất Liên Lạc
Khoa viễn
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế - Nhạc Phúc Bất Thụ
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế
Phi sắc
Ta Tại Xuân Thu Làm Quý Tộc - Vinh Dự Dữ Trung Thành
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Tại Xuân Thu Làm Quý Tộc
Lịch sử
Bắt Đầu Từ Ubume - Hoạt Nhi Cai
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
Đảo Ngược Đời Người - Thanh Cao Đích Dung Nhân
Đảo Ngược Đời Người
Phi sắc
Ta Có Thể Trông Thấy Status Bar - La Tam Quán
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Có Thể Trông Thấy Status Bar
Đô thị
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Tam Thể: Trong Lịch Sử Người Diện Bích Xứng Chức Nhất - Hoả Dương
⭐⭐⭐ 5.6
Tam Thể: Trong Lịch Sử Người Diện Bích Xứng Chức Nhất
Khoa viễn
Ta Tại Bắc Mỹ Đương Luật Sư - Xuân Hạ Thu Đông Miên
⭐⭐⭐ 5.9
Ta Tại Bắc Mỹ Đương Luật Sư
Đô thị
Thám Tử Kế Toán Trong Phim Mỹ - Thanh Ti Hồi Mâu
⭐⭐ 3.7
Thám Tử Kế Toán Trong Phim Mỹ
Đô thị
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến - Yêu Tinh
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến
Phi sắc