Tiên Tử Rất Hung - Quan Quan Công Tử
⭐⭐⭐ 5.8
Tiên Tử Rất Hung
Tiên hiệp
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập - Lý Tri Đào Quân
⭐⭐⭐ 5.6
Những Tiên Tử Này Mỗi Ngày Đều Muốn Bị Ta Thu Thập
Trạch văn
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
Bá Chủ Đế Quốc - Long Linh Kỵ Sĩ
⭐⭐⭐ 5.3
Bá Chủ Đế Quốc
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Phục Sinh: Chiến Đấu Ở Đế Quốc Thứ Ba - Phong Nhuệ
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Phục Sinh: Chiến Đấu Ở Đế Quốc Thứ Ba
Lịch sử
Quan Trạng Nguyên Đệ Nhất Đại Tống - Nhật Nhật Sinh
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Quan Trạng Nguyên Đệ Nhất Đại Tống
Lịch sử
Sắc Đẹp Giang Sơn - Mặc Võ
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Sắc Đẹp Giang Sơn
Lịch sử
Thế Giới Trăng Sáng Đại Tần Bắt Đầu - Kim Lệnh Lãnh Linh
⭐⭐⭐ 5.9
Thế Giới Trăng Sáng Đại Tần Bắt Đầu
Trạch văn
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
Thánh Kỵ Sĩ Thế Giới Khác - Lãnh Thạch
⭐⭐⭐ 5.5
Thánh Kỵ Sĩ Thế Giới Khác
Kỳ huyễn
Kiếm Ra Hoa Sơn - Huyết Ốc Thiên Nhai
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Kiếm Ra Hoa Sơn
Võ hiệp
Thê Chính Là Lên Tướng Quân - Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử
⭐⭐⭐ 5.5
Thê Chính Là Lên Tướng Quân
Lịch sử
Bài Hát Tần Một Khúc - Lão Thực Nhân 12
⭐⭐⭐ 5.7
Bài Hát Tần Một Khúc
Loại khác
Giang Sơn Nhiều Kiêu Như Thế - Tầm Ngư
⭐⭐⭐⭐ 8
Giang Sơn Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
Cực Phẩm Tây Môn Khánh - Tây Phong
⭐⭐⭐ 4
Cực Phẩm Tây Môn Khánh
Lịch sử
Trùng Sinh: Đế Quốc Thứ Hai - U Linh Thu Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trùng Sinh: Đế Quốc Thứ Hai
Lịch sử
Thập Cảnh Đoạn - Phương Thốn Quang
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Thập Cảnh Đoạn
Võ hiệp