Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 7
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Đại Nguỵ Phương Hoa - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Đại Nguỵ Phương Hoa
Lịch sử
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu
Loại khác
Diablo: Huỷ Diệt - Đệ Thất Trùng Tấu 01
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi
Gõ Hỏi Tiên Đạo - Vũ Đả Thanh Thạch
⭐⭐⭐ 6
Gõ Hỏi Tiên Đạo
Tiên hiệp
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi - Hà Lưu Chi Uông
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi
Đồng nhân
Sơn Hải Bát Hoang Lục - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tiên hiệp
Gửi Rể - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
Cô Lang Của Freljord - Bạc Hà Tiểu Tượng
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cô Lang Của Freljord
Kỳ huyễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma - Vi Phong Yêu Lai Phường
Kẻ Nuôi Dưỡng Ác Ma
Phi sắc
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến - Yêu Tinh
Nữ Hoàng Bảo Vệ Chiến
Phi sắc
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
Nhà Tư Bản Hợp Cách Nên Bóc Lột Quái Dị - Lạc Bút Sinh Thảo
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Nhà Tư Bản Hợp Cách Nên Bóc Lột Quái Dị
Trạch văn
Người Tu Tiên Khoa Học Có Thể Hay Không Lọt Vào Nhị Thứ Nguyên - Thí Chủ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Người Tu Tiên Khoa Học Có Thể Hay Không Lọt Vào Nhị Thứ Nguyên
Tiên hiệp
Quan Đạo: Sắc Giới - Đê Thủ Tịch Mịch
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Quan Đạo: Sắc Giới
Đô thị
Thượng Vị - Tịch Mịch Nha Phiến
Thượng Vị
Đô thị
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn - Trương Tiểu Hoa
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Đô thị
Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại - Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu
⭐⭐⭐ 5.5
Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại
Đô thị
Thành Tội Ác - Yên Vũ Giang Nam
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Thành Tội Ác
Huyền ảo
Dị Giới Vì Tăng - Tiêu Thư
⭐⭐⭐ 4.5
Dị Giới Vì Tăng
Huyền ảo
Ngày Thường Của Mã Ân - F Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Ngày Thường Của Mã Ân
Trạch văn
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Bình An Truyện - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Bình An Truyện
Lịch sử