⭐⭐⭐ 5.8
Thì Ra, Các Nàng Mới Là Vai Chính
Trạch văn
Tà Khí
Phi sắc
⭐⭐⭐ 6.2
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta
Đô thị
Lại Là Một Ngày Bị Ma Nữ Chà Đạp
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tiêu Dao Tán Tiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Ta Thực Không Thích Ăn Cỏ Gần Hang
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Người Tài Quyết Hắc Ám
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Bị Linh Khí Hồi Phục Cô Cô Rồi
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Ta Nhưng Là Muốn Làm Tiên Tôn Cùng Nam Nhân Của Ma Đế
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Yêu Đương Luỹ Thừa Muốn Đầy Kho
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.4
Phổ Quần Phương Vô Hạn
Loại khác
⭐⭐⭐ 5
Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Buông Cái Nữ Vu Kia Ra
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.7
Một Vị Tiên Tử Đạo Hữu Của Ta
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể Lãnh Chúa Của Long Tộc
Loại khác
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Kẻ Thu Hoạch Mạt Thế
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7
Đời Người Cứu Vớt Kế Hoạch
Loại khác
⭐⭐⭐ 5.3
Kiếm Tiên Tiểu Sư Đệ Chính Là Ta Chọc Ah
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6
Thế Giới Trăng Sáng Đại Tần Bắt Đầu
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Chí Mỹ Nhân Giang Sơn
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Người Muốn
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ưa Thích Ngươi, Cùng Các Nàng
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Tuỳ Thân Mang Theo Một Con Suối
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục
Khoa viễn