Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Ta Sợ Con Gái Cùng Mỹ Thiếu Nữ Lữ Hành Thường Ngày - Cưu Kết Vu Danh
⭐⭐⭐ 5.2
Ta Sợ Con Gái Cùng Mỹ Thiếu Nữ Lữ Hành Thường Ngày
Đô thị
Ta Và Ngày Của Đại Minh Tinh Thiểm Hôn - Vi Liễu Cá Tín
⭐⭐ 3.7
Ta Và Ngày Của Đại Minh Tinh Thiểm Hôn
Đô thị
Trở Về Cao Ba - Ngạnh Bút Tiêu Sinh
⭐⭐⭐ 5.1
Trở Về Cao Ba
Đô thị
Con Yêu Quái Này Không Quá Lạnh - Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Con Yêu Quái Này Không Quá Lạnh
Đô thị
App Lông Vàng Của Ta - Thượng Sam Hạ Hương
⭐⭐⭐ 6.1
App Lông Vàng Của Ta
Trạch văn
Ma Môn Này Hỗn Không Xuống Rồi - Sầu A Sầu
⭐⭐⭐ 4.5
Ma Môn Này Hỗn Không Xuống Rồi
Tiên hiệp
Lão Bà Của Ta Là Nữ Học Bá - Thái Bạch Miêu
⭐⭐⭐ 3.9
Lão Bà Của Ta Là Nữ Học Bá
Đô thị
Màu Thơm Khuynh Thành - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Màu Thơm Khuynh Thành
Ngôn tình
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.1
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn - Khai Hoang
⭐⭐⭐ 5.2
Yêu Nữ Nơi Nào Trốn
Tiên hiệp
Dư Tội - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Dư Tội
Hiện thực
Triều Dương Cảnh Sự - Trác Mục Nhàn
⭐⭐⭐ 5.5
Triều Dương Cảnh Sự
Đô thị
Trùng Sinh Mua Nó Mấy Trăm Cân Tàu Giấy Bất Động Sản - Tinh Phẩm Mã Giáp
Trùng Sinh Mua Nó Mấy Trăm Cân Tàu Giấy Bất Động Sản
Loại khác
Lục Triều Yến Ca Hành - Lộng Ngọc & Long Tuyền
Lục Triều Yến Ca Hành
Huyền ảo
Trước Kia Có Toà Linh Kiếm Sơn - Quốc Vương Bệ Hạ
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Trước Kia Có Toà Linh Kiếm Sơn
Tiên hiệp
Nam Thần Cực Phẩm - Giang Hồ Bất Kiến
⭐⭐⭐ 6
Nam Thần Cực Phẩm
Ngôn tình
Lục Triều Thanh Vũ Ký - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.4
Lục Triều Thanh Vũ Ký
Huyền ảo
Cảnh Thần Giàn Ná - Thường Thư Hân
Cảnh Thần Giàn Ná
Huyền nghi
Trai Thanh Gái Lịch - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Trai Thanh Gái Lịch
Loại khác
Hắc Oa - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Hắc Oa
Hiện thực
Quan Lộ Phong Lưu - Tiểu Kiều Lão Thụ
⭐⭐⭐⭐ 8
Quan Lộ Phong Lưu
Đô thị
Nữ Chính Này Ta Quen Thuộc - Khả Ái Đích Tiểu Nhị Nương
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Nữ Chính Này Ta Quen Thuộc
Trạch văn
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Tội Dư: Bút Ký Trinh Sát Hình Sự Của Ta - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐ 4.2
Tội Dư: Bút Ký Trinh Sát Hình Sự Của Ta
Khoa viễn