Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
tôm tép · 4 tháng trước
51 571

[tôm tép] Niên niên chí nhật trường vi khách

#Nhật thường #Não động #Tu la trường

Thư đơn lẩu thập cẩm: Lịch sử, đô thị, huyền huyễn, Nhật hệ,...

Một xem nhãn duyên, hai xem logic, ba xem cốt truyện, bốn xem kích thích.

Nói không với tiểu bạch văn, cà chua lão ưng trửu tử các loại tà quỷ lập tức thoái tán.

tôm tép · 67 ngày trước

Trong trường hợp nhóm này bị điều tra bởi các cơ quan trực thuộc bộ công an (hoặc các tổ chức chính trị tương tự phục vụ cho nhà nước CHXHCNVN), tôi khẳng định mình không liên quan tới nhóm hoặc những cá nhân khác trong nhóm này. Tôi không rõ tại sao mình lại có mặt ở đây vào thời điểm này, có lẽ tài khoản của tôi đã được thêm bởi một bên thứ ba. Tôi cũng xin khẳng định rằng mình không hề giúp sức cho những hành động chống phá Đảng và nhà nước của các thành viên trong nhóm này.