Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Ma Pháp! - Học Ngữ Tân Phong
⭐⭐⭐ 5.4
Ma Pháp!
Trạch văn
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3 - Thánh Hoả D Thẩm Phán
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3
Đô thị
Chuyển Sinh Thế Giới Khác, Dân Làng Công Việc Chính, Ma Vương Công Việc Phụ - Thiên Thượng Bán Minh Bán Ám Đích Vân
⭐⭐⭐ 5.3
Chuyển Sinh Thế Giới Khác, Dân Làng Công Việc Chính, Ma Vương Công Việc Phụ
Trạch văn
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến
Tiên hiệp
Ta Lấy Thân Con Gái Lang Bạt Giang Hồ Cổ Long - Oa Lý Áp
⭐⭐⭐ 5.5
Ta Lấy Thân Con Gái Lang Bạt Giang Hồ Cổ Long
Loại khác
Người Sói Săn Bắn Pháp Tắc - Hào Đoan Sinh Vân
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Người Sói Săn Bắn Pháp Tắc
Kỳ huyễn
Ta Thành Ác Mộng Của Các Thần Nữ? - Bát Vân Lục
Ta Thành Ác Mộng Của Các Thần Nữ?
Trạch văn
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái - A Hành Hành Hành
⭐⭐⭐ 4.3
Thân Phận Của Ta Càng Ngày Càng Biến Thái
Đô thị
Loạn thế thư - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.8
Loạn thế thư
Huyền ảo
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu - Đông Phương Khoái Điểu
⭐⭐⭐ 6.2
Chưởng Môn Nhân Kiếm Phái Nữ Tu
Tiên hiệp
Cái Này Mợ Nó Cũng Được? - Đô Đô Đô
⭐⭐⭐ 5.1
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
Tool Hack Này Quá Chừng Trung Nhị - Ngư Ngục Ngữ
⭐⭐⭐ 4
Tool Hack Này Quá Chừng Trung Nhị
Huyền ảo
Ta Sợ Con Gái Cùng Mỹ Thiếu Nữ Lữ Hành Thường Ngày - Cưu Kết Vu Danh
⭐⭐⭐ 5
Ta Sợ Con Gái Cùng Mỹ Thiếu Nữ Lữ Hành Thường Ngày
Đô thị
Sổ Lồng Ký - Hạch Động Lực Chiến Liệt Hạm
⭐⭐⭐ 6
Sổ Lồng Ký
Khoa viễn
APP Tóc Vàng Của Ta - Thượng Sam Hạ Hương
⭐⭐⭐ 6
APP Tóc Vàng Của Ta
Trạch văn
Không Bình Tĩnh Thường Ngày - Noạ Thiên Sứ
⭐⭐⭐⭐ 7
Không Bình Tĩnh Thường Ngày
Đồng nhân
Người Chơi Xuyên Đến Star Rail - Tạp Ân
Người Chơi Xuyên Đến Star Rail
Trò chơi
Thế Kỷ Mười Chín Chạy Chữa Chỉ Nam - Hiệu Tây Phong
⭐⭐⭐ 5.9
Thế Kỷ Mười Chín Chạy Chữa Chỉ Nam
Đô thị
Thanh Mai Của Tuyết Quốc Bốn Hợp Tấu - Vũ Hải Dã Nguyệt
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Thanh Mai Của Tuyết Quốc Bốn Hợp Tấu
Trạch văn
Đại Nhân, Phải Thêm Tiền - Ngạo Cốt Thiết Tâm
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Đại Nhân, Phải Thêm Tiền
Lịch sử
Giang Hồ Của Vương Gia - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 4.1
Giang Hồ Của Vương Gia
Trạch văn
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Ám Ngục Lãnh Chúa
⭐⭐⭐ 5
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Ta Có Thể Triệu Hoán Đồng Bọn Không Hợp Thói Thường - Phác Nhai Thiên Tuyến
⭐⭐⭐ 5.7
Ta Có Thể Triệu Hoán Đồng Bọn Không Hợp Thói Thường
Trạch văn
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính - Lục Sự Tham Quân
⭐⭐⭐ 4.7
Lão Bà Của Ta Là Quan Chấp Chính
Lịch sử
Lưỡi Đao Siren - Cật Thư Yêu
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Lưỡi Đao Siren
Trạch văn