Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Đều Trùng Sinh Ai Yêu Đương Ah - Thác Na Nhi Liễu
⭐⭐⭐ 4.2
Đều Trùng Sinh Ai Yêu Đương Ah
Đô thị
Murica Thiên Sư - Nãi Bình Chiến Đấu Cơ
⭐⭐⭐ 5.8
Murica Thiên Sư
Đô thị
Đều Niên Đại Cyber Rồi, Còn Tại Đương Phản Diện Truyền Thống? - Nạp Mễ Du Du Cầu
⭐⭐⭐ 4.3
Đều Niên Đại Cyber Rồi, Còn Tại Đương Phản Diện Truyền Thống?
Trạch văn
Vô Hạn Huy Hoàng Đồ Cuốn - Ôn Trà Mễ Tửu
⭐⭐⭐ 6.2
Vô Hạn Huy Hoàng Đồ Cuốn
Võ hiệp
Đi Vào Không Khoa Học - Tân Thủ Điếu Ngư Nhân
⭐⭐⭐ 4.2
Đi Vào Không Khoa Học
Khoa viễn
Kết Hôn Sau, Seiyuu Nhân Khí Đột Nhiên Đưa Đến Nhà Ta - Tùng Cương Duy Nhất Thần
⭐⭐⭐ 4.4
Kết Hôn Sau, Seiyuu Nhân Khí Đột Nhiên Đưa Đến Nhà Ta
Trạch văn
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc - Hao Lý Mang Mang
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc
Xuyên việt
Yō-Zitsu: Ta Có Máy Mô Phỏng Nhân Sinh - Giá Lý Thị Anh Ninh
⭐⭐⭐ 6
Yō-Zitsu: Ta Có Máy Mô Phỏng Nhân Sinh
Đô thị
Cứu Mạng, Các Nàng Theo Trong Mộng Đi Ra Bắt Ta Rồi! - Thuỷ Tinh Hoàn
⭐⭐⭐ 5
Cứu Mạng, Các Nàng Theo Trong Mộng Đi Ra Bắt Ta Rồi!
Trạch văn
Ta Chính Là Thần! - Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
⭐⭐⭐ 5.6
Ta Chính Là Thần!
Huyền ảo
C-biz: Thực Tích Vì Vương - Bạch Lang Lãng
⭐⭐⭐ 5
C-biz: Thực Tích Vì Vương
Đô thị
Tu Tiên Chính Là Dạng Như Vậy - Phượng Trào Hoàng
⭐⭐⭐ 5.2
Tu Tiên Chính Là Dạng Như Vậy
Tiên hiệp
Quét Ngang Chư Thiên Theo Phong Vân Bắt Đầu - Thiên Đế Đại Nhân
⭐⭐ 3.6
Quét Ngang Chư Thiên Theo Phong Vân Bắt Đầu
Võ hiệp
Ta Conan Không Phải Pệnh Chần Kinh - Yên Hoả Tửu Tụng
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Conan Không Phải Pệnh Chần Kinh
Trạch văn
Thầm Mến Ánh Trăng Sáng Vậy Mà Thành Đối Tượng Xem Mắt Của Ta - Thương Tình Tối Thị Vãn Lương Thiên
Thầm Mến Ánh Trăng Sáng Vậy Mà Thành Đối Tượng Xem Mắt Của Ta
Đô thị
Thúc Lệ Hệ Đạo Diễn - Thiên Hạ Tiểu Hắc
⭐⭐⭐ 4.6
Thúc Lệ Hệ Đạo Diễn
Đô thị
Chia Đôi Yêu Đương Hài Kịch - Mr.Kee
Chia Đôi Yêu Đương Hài Kịch
Đô thị
Hạ Sóc Rêu Rao - U Manh Chi Vũ
Hạ Sóc Rêu Rao
Đô thị
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước - Hương Hãn Bạc Sam Lương
⭐⭐⭐ 5.9
Trường Sinh Tiên Duyên: Tiên Tử Mời Dừng Bước
Tiên hiệp
Ta Dẫn Truyện Không Quá Đứng Đắn - Phong Linh Đích Linh
⭐⭐⭐ 4.6
Ta Dẫn Truyện Không Quá Đứng Đắn
Trạch văn
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi - Lạt Tương Phối Hàm Ngư
⭐⭐⭐ 4.1
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi
Trạch văn
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm - Tang Trạch
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Bị Nhốt Ở Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm
Đô thị
Thối Đội Hậu, Tha Môn Đảo Truy Nhi Lai - Bảo Lam Hải Dương
Thối Đội Hậu, Tha Môn Đảo Truy Nhi Lai
Kỳ huyễn
Tử Linh Pháp Sư Chích Tưởng Chủng Thụ - Thập Niên Nhất Kiện
⭐⭐⭐ 5.7
Tử Linh Pháp Sư Chích Tưởng Chủng Thụ
Trò chơi
Hắc Thạch Mật Mã - Tam Cước Giá
⭐⭐⭐ 5.5
Hắc Thạch Mật Mã
Kỳ huyễn