Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành - Nhất Vũ Thiên Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Trùng Sinh: Nhà Bên Sinh Đôi Vừa Trưởng Thành
Đô thị
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi - Hà Lưu Chi Uông
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Janna Nữ Thần, Ta Là Triệu Hoán Sư Của Ngươi
Đồng nhân
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn - Tửu Kiếm Tiên Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh - Thiên Thuỵ Thuyết Phù
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Chúng Ta Sinh Hoạt Ở Nam Kinh
Khoa viễn
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng - Diệp Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
Trường Dạ Dư Hoả - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo - Trần Từ Lãn Điều
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Trở Lại Quá Khứ Biến Thành Mèo
Đô thị
Ngày Thường Của Mã Ân - F Quân
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Ngày Thường Của Mã Ân
Trạch văn
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Trăm Câu Chuyện Của Tiểu Thư Âm Hồn - Lãn Miêu Tiết Định Ngạc
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Trăm Câu Chuyện Của Tiểu Thư Âm Hồn
Thần quái
Trùng Hoạt Rồi - Thường Dụ
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Trùng Hoạt Rồi
Đô thị
Yêu, Thương Súng, Cupid - Khôi Bạch Chi Duệ
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Yêu, Thương Súng, Cupid
Trạch văn
Cá Muối Thường Ngày Của Ta - Thú Cá Tỷ Tỷ Tố Lão Bà
⭐⭐⭐ 5.9
Cá Muối Thường Ngày Của Ta
Đô thị
Em Gái Của Ta Là COSER? - Thôn Trưởng Vạn Tuế
⭐⭐⭐⭐ 7
Em Gái Của Ta Là COSER?
Trạch văn
Trùng Sinh: Mộng Cờ Vây - Thất Tử Bát Hoạt
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Trùng Sinh: Mộng Cờ Vây
Thi đấu
Buôn Tội - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Buôn Tội
Đô thị