Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Vinh Quang Của Cánh Chim Kinh Đô - Nguyệt Hoa Lễ Vẫn
⭐⭐⭐ 4.5
Vinh Quang Của Cánh Chim Kinh Đô
Trạch văn
Cái Này Mợ Nó Cũng Được? - Đô Đô Đô
⭐⭐⭐ 5.1
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
Trùng Sinh Từ Nhỏ Tiền Giãy Lên - Vân Hạ Na Phiến Hải
⭐⭐⭐ 5
Trùng Sinh Từ Nhỏ Tiền Giãy Lên
Đô thị
Gì Kêu Hình Sáu Cạnh Đi Rừng Ah - Giá Ngận Khoa Học A
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Gì Kêu Hình Sáu Cạnh Đi Rừng Ah
Trò chơi
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3 - Thánh Hoả D Thẩm Phán
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3
Đô thị
Bên Ngoài Thời Giờ - Nhĩ Căn
⭐⭐⭐ 4.4
Bên Ngoài Thời Giờ
Tiên hiệp
Chúa Cứu Thế Không Đứng Đắn Của Arad - Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu
⭐⭐⭐ 5.2
Chúa Cứu Thế Không Đứng Đắn Của Arad
Trò chơi
Gõ Hỏi Tiên Đạo - Vũ Đả Thanh Thạch
⭐⭐⭐ 5.8
Gõ Hỏi Tiên Đạo
Tiên hiệp
Chúng Ta Bạch Ngân Đều Là Chơi Như Vậy - Giang Tâm Thu Nguyệt Bạch
Chúng Ta Bạch Ngân Đều Là Chơi Như Vậy
Trò chơi
Ta Thân Là Pháp Sư Chỉ Muốn Truy Cầu Chân Lý - Ô Nha Nhất Hiệu
⭐⭐⭐ 5.1
Ta Thân Là Pháp Sư Chỉ Muốn Truy Cầu Chân Lý
Khoa viễn
Đánh Chết Cái Kia Đào Hầm - Lôi Long Quả
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Đánh Chết Cái Kia Đào Hầm
Trạch văn
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 6
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Hệ Thống Của Ta Tổng Muốn Bức Ta Thổ Lộ - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 5.6
Hệ Thống Của Ta Tổng Muốn Bức Ta Thổ Lộ
Trạch văn
Bắt Đầu Từ Ubume - Hoạt Nhi Cai
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Bắt Đầu Từ Ubume
Khoa viễn
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả - Cách Bích Điền Đại Gia
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Nhóm Tác Giả
Đô thị
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ - Tề Khả Hưu
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ
Tiên hiệp
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ
Đô thị
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ - Huyết San Hô
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Huyết Mạch Của Kỵ Sĩ
Huyền ảo
Hành Trình Vu Sư - Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Hành Trình Vu Sư
Kỳ huyễn
Vậy Chính Là Hướng Thân Ái, Tuyên Thệ Thần Phục - Hạn 12 Vị Tự Phù Dĩ Nội Nhất Đán Xác Định
Vậy Chính Là Hướng Thân Ái, Tuyên Thệ Thần Phục
Kỳ huyễn
Bắt Đầu Ta Liền Muốn Rời Khỏi Giang Hồ - Bát Lan Nhai Phì Long
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Bắt Đầu Ta Liền Muốn Rời Khỏi Giang Hồ
Đô thị
Học Tỷ Nhanh Đóng Miệng! - Mật Trấp Cơ
⭐⭐⭐ 5.7
Học Tỷ Nhanh Đóng Miệng!
Trạch văn
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts - Hàn Du Tư
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Giáo Sư Ma Văn Nào Đó Của Hogwarts
Trạch văn