⭐⭐⭐⭐ 6.7
Ta Chỉ Muốn Kết Cục Hậu Cung
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.1
Về Ta Trong Lúc Vô Tình Đem Muội Muội Dưỡng Thành Chuyện Này Phế Nhân
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.7
N Gia Sư Bằng Điểm Của Các Mỹ Thiếu Nữ
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
Ta Thành Thế Thân Của Thiên Mệnh Chi Tử
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Các Đại Tiểu Thư Mời Tự Trọng
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cải Tạo Cựu Thời Quang
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Cô Lang Của Freljord
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.9
Xuyên Qua Trong Sách, Nữ Chủ Nhân Bố Trí Sụp Đổ Rồi
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Vậy Chính Là Hướng Thân Ái, Tuyên Thệ Thần Phục
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 5.1
Bạn Gái Của Ta Là Đại Tiểu Thư Ác Liệt
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Siêu Đạo Chích Lật Xe Chỉ Nam
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.2
Sinh Ra Công Trình Kiến Trúc Trong Thần Minh Thiếu Nữ
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Trùng Sinh: Tặc Hành Thiên Hạ
Trò chơi
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Sưu Thần Ký
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Tử Xuyên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.7
Một Vị Tiên Tử Đạo Hữu Của Ta
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.8
Phản Diện Nữ Hoàng Nghe Lén Nội Tâm Của Ta Còn Không Khiến Ta Nằm Ngửa?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.6
Tỷ Tỷ Của Ta Không Thích Hợp
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Ác Ma Cuồng Tưởng Khúc Chi Minh Nhật Kiêu Dương
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 6.2
Ngươi Nhớ Nhung Mãi Cùng Ta Yêu Đương Làm Cái Gì Đồ Chơi
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trùng Sinh: Đường Song Song
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Cái Gì?! Cô Bé Ưa Thích Ta Lại Gia Tăng Rồi?
Trạch văn