Phần danh sách chương tiết đã được thay đổi về thiết kế. Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trang web làm lại, nếu gặp lỗi làm ơn liên hệ trực tiếp qua Facebook của trang hoặc Discord (kéo xuống dưới cùng để xem liên kết).

Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.6
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Kraft Dị Thái Học Bút Ký - Tuyết Trung Thái Kê
⭐⭐⭐⭐ 7
Kraft Dị Thái Học Bút Ký
Kỳ huyễn
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập - Thuần Thuần Đích Tranh
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Trùng Sinh Chỉ Muốn Chuyên Tâm Học Tập
Đô thị
Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7
Yêu Đương Muốn Tại Mô Phỏng Sau
Đô thị
Bị Ma Nữ Nhập Vào Người Sau, Ta Thành Cuồng Đồ Ngoài Vòng Pháp Luật - Trung Nhị Thiếu Niên Phu Thiển
⭐⭐⭐ 5.1
Bị Ma Nữ Nhập Vào Người Sau, Ta Thành Cuồng Đồ Ngoài Vòng Pháp Luật
Huyền ảo
Cái Này Mợ Nó Cũng Được? - Đô Đô Đô
⭐⭐⭐ 5.1
Cái Này Mợ Nó Cũng Được?
Trạch văn
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi - Ám Ngục Lãnh Chúa
⭐⭐⭐ 5.2
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Nỗ Lực Rồi
Tiên hiệp
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Không Chia Tay Liền Biết Chết - Hỉ Hoan Hồng Thiêu Đái Ngư
Không Chia Tay Liền Biết Chết
Trạch văn
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya - Tứ Cửu
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya
Trạch văn
Chân Nhân Nhanh Đánh Tra Nam, Cướp Đi Các Thiếu Nữ Yandere - Kim Thị Lãng Tử
Chân Nhân Nhanh Đánh Tra Nam, Cướp Đi Các Thiếu Nữ Yandere
Đô thị
Kiện Tiên Lục Địa - Lục Như Hoà Thượng
⭐⭐⭐ 5
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
Trụ Ita - Phi Viêm
⭐⭐⭐ 6.1
Trụ Ita
Trò chơi
Nàng Đáng Yêu Có Nghìn Tầng Sáo Lộ - Ngã Kim Niên Hoả Liễu
⭐⭐⭐ 4.8
Nàng Đáng Yêu Có Nghìn Tầng Sáo Lộ
Vườn trường
Bạn Gái Của Ta Đến Từ Tương Lai! - Tao Trà
⭐⭐⭐ 5
Bạn Gái Của Ta Đến Từ Tương Lai!
Trạch văn
Group Chat Công Nghệ Đen Vạn Giới - Hoả Động
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Group Chat Công Nghệ Đen Vạn Giới
Đô thị
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta - Kiện Đạo
⭐⭐⭐ 5.1
Yêu Nữ Bỏ Qua Ta
Huyền ảo
Quá Chịu Người Chơi Hoan Nghênh Cần Xử Lý Thế Nào - Phi Sắc Hồi Hưởng
⭐⭐⭐ 4.6
Quá Chịu Người Chơi Hoan Nghênh Cần Xử Lý Thế Nào
Trò chơi
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác - Mạt Thế Ngũ Bách Ác Nhân
Mạt Thế Ta Lựa Chọn Làm Cái Kẻ Ác
Phi sắc
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế - Nhạc Phúc Bất Thụ
Phản Diện: Mẫu Thân Của Ta Là Đại Đế
Phi sắc
Võ Sĩ Hài Cốt - Tiếp Tạp Khẩu
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Võ Sĩ Hài Cốt
Trạch văn
Nữ Chính Theo Trong Sách Chạy Đi Ra Xử Lý Thế Nào - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.2
Nữ Chính Theo Trong Sách Chạy Đi Ra Xử Lý Thế Nào
Đô thị
Đánh Chết Cái Kia Đào Hầm - Lôi Long Quả
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Đánh Chết Cái Kia Đào Hầm
Trạch văn
Ta Tại Lục Triều Truyền Đạo - Nhật Nhật Sinh
⭐⭐⭐ 5
Ta Tại Lục Triều Truyền Đạo
Tiên hiệp
Ta Thật Không Muốn Sống Lại Mà - Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
⭐⭐⭐ 5.3
Ta Thật Không Muốn Sống Lại Mà
Đô thị