Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
Lời nhắn Thư viện Đánh giá Thư đơn
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3 - Thánh Hoả D Thẩm Phán
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Long Ngạo Thiên Học Lớp 3
Đô thị
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Địa Sát Bảy Mươi Hai Biến
Tiên hiệp
Tự Truyện Ta Ghi Không Thể Nào Là Bi Kịch - Không Trường Thanh
⭐⭐⭐ 5.5
Tự Truyện Ta Ghi Không Thể Nào Là Bi Kịch
Khoa viễn
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A! - Tán Trang Nùng Đường
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Các Nữ Chính Toàn Gieo Mình Vào Lòng? Có Thể Ta Là Phản Diện A!
Trạch văn
Thái Thái Mời Tự Trọng - Lưu Gia Trưởng Tử
⭐⭐ 3.7
Thái Thái Mời Tự Trọng
Trạch văn
Châm Lại - Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
⭐⭐⭐ 5
Châm Lại
Đô thị
Pháp Tắc Quý Tộc - Nhị Thập Thất Nam
⭐⭐⭐⭐ 8
Pháp Tắc Quý Tộc
Loại khác
Nhất Mạnh Ngược Chủ Trùm Phản Diện - Mê Lộc
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Nhất Mạnh Ngược Chủ Trùm Phản Diện
Huyền ảo
Nhà Ta Lão Bà Đến Từ Một Ngàn Năm Trước - Hoa Hoàn Một Khai
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Nhà Ta Lão Bà Đến Từ Một Ngàn Năm Trước
Trạch văn
Lão Bà Mời An Phận - Hoa Hoàn Một Khai
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Lão Bà Mời An Phận
Trạch văn
Phong Tư Vật Ngữ - La Sâm
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Phong Tư Vật Ngữ
Huyền ảo
Tà Khí Lẫm Nhiên - Khiêu Vũ
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Tà Khí Lẫm Nhiên
Đô thị
Nữ Chính Này Ta Quen Thuộc - Khả Ái Đích Tiểu Nhị Nương
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Nữ Chính Này Ta Quen Thuộc
Trạch văn
Mỹ Nữ Dưỡng Thành Sư - Mộng Hồi Viêm Hoàng
⭐⭐⭐ 5.2
Mỹ Nữ Dưỡng Thành Sư
Đô thị
Vương Triều Thiên Quốc - Dưỡng Miêu Đích Hắc Bối
⭐⭐ 2.3
Vương Triều Thiên Quốc
Trò chơi
Một Đời Đại Hiệp - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Một Đời Đại Hiệp
Võ hiệp
Trộm Ngọc - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Trộm Ngọc
Võ hiệp
Đô Thị Trộm Hương Tặc - SNOW_XEFD
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Đô Thị Trộm Hương Tặc
Đô thị
Bức Hiếp Của Rác Rưởi - Manh Muội Hoà Hán Tử
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Bức Hiếp Của Rác Rưởi
Đô thị
Dâm Kỳ Sao: Toả Tình Chú - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Dâm Kỳ Sao: Toả Tình Chú
Đô thị
Những ngày sống cùng chị dâu - Tần Trường Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Những ngày sống cùng chị dâu
Ngôn tình
Mộ Ái Ngưng Hương - snow_xefd
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Mộ Ái Ngưng Hương
Võ hiệp