Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 7
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Hệ Thống Ta Biến Thân Có Độc - Sơn Gian Bạch Vụ
⭐⭐⭐ 6
Hệ Thống Ta Biến Thân Có Độc
Trạch văn
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh - Phẫn Nộ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh
Tiên hiệp
Quỷ Đạo Cầu Tiên, Theo Đem Bản Thân Luyện Thành Con Rối Bắt Đầu - Thiền Thiên Cửu Định
⭐⭐⭐ 5.9
Quỷ Đạo Cầu Tiên, Theo Đem Bản Thân Luyện Thành Con Rối Bắt Đầu
Tiên hiệp
Đạo Sĩ Đêm Giương Kiếm - Thân Vẫn Chỉ Tiêm
⭐⭐⭐ 6.1
Đạo Sĩ Đêm Giương Kiếm
Tiên hiệp
Đại Thánh Xương Trắng - Giảo Hoả
⭐⭐⭐ 5.3
Đại Thánh Xương Trắng
Huyền ảo
Đệ Chư Giới Một Nhân - Bùi Đồ Cẩu
⭐⭐⭐ 5.4
Đệ Chư Giới Một Nhân
Huyền ảo
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo - Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
Một Vạn Loại Phương Pháp Thanh Trừ Người Chơi - Miên Y Vệ
⭐⭐⭐ 5.5
Một Vạn Loại Phương Pháp Thanh Trừ Người Chơi
Tiên hiệp
Huyền Hồn Đạo Chương - Ngộ Đạo Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Huyền Hồn Đạo Chương
Tiên hiệp
Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử - Mộc Công Mễ Thanh
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử
Tiên hiệp
Cựu Nhật Chi Lục - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐ 6.1
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần - Kiến Dị Tư Kiếm
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Sẽ Mai Táng Chúng Thần
Tiên hiệp
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ - Vô Vật
⭐⭐⭐ 5.7
Rồng Xanh Lục Tiến Sĩ
Kỳ huyễn
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép - Doãn Tử Điện
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Thuốc Nổ Sắt Thép Và Người Làm Phép
Kỳ huyễn
Sơn Hải Bát Hoang Lục - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Sơn Hải Bát Hoang Lục
Tiên hiệp
Cựu Thần Mộng Tàn - Hằng Tinh Nghi
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Cựu Thần Mộng Tàn
Kỳ huyễn
Chư Vực Sâu Giới Ác Ma - Lộ Quá Nhị Thứ Nguyên
⭐⭐⭐ 5
Chư Vực Sâu Giới Ác Ma
Kỳ huyễn
Lục Tiên - Bố Cốc Liêu
⭐⭐⭐ 5
Lục Tiên
Tiên hiệp
Âm Hồn - Dã Nguyên Nhũ Chi Hùng
⭐⭐⭐⭐ 8
Âm Hồn
Kỳ huyễn
Tri Bắc Du - Lạc Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Tri Bắc Du
Tiên hiệp
Chúa Tể Trời Sao - Giảm Phì Chuyên Gia
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Chúa Tể Trời Sao
Khoa viễn
Người Giấy Thành Đạo - Lý Phát Đích Tiểu Cường 2
⭐⭐⭐ 5.2
Người Giấy Thành Đạo
Tiên hiệp
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường - Thấm Chỉ Hoa Thanh
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Không Phải Là Thế Giới Tu Tiên Pháp Tắc Bình Thường
Tiên hiệp